Tymosja (Pirja e duhanit)

Bëhuni të lirë nga cigaret, pa luftë, rikthime dhe dëshira.

Një person fillon të pijë duhan për shkak të asaj që ruhet në kujtesën e qelizave të personit.

Pirja e duhanit vepron si biberon, ngushëllim. Kjo është arsyeja pse pirja e duhanit si abuzimi me alkoolin deri më tani kanë qenë jashtëzakonisht të vështira. Lufta e vetme e saj, njerëzit që mbajnë këtë lloj kujtimesh qelizore mund të qëndrojnë larg.

Këto kujtime qelizore të trashëguara thonë: Jo të denjë për dashuri, të braktisur, të vetmuar, të pakuptimtë, dorëheqje.

Pirja e duhanit është një biberon, një ngushëllim dhe një "mik" që ngadalë por shumë sigurt merr një jetë.

Mënyra e vetme për t'u çliruar nga dëshira për të pirë duhan është të pastroni këto kujtime qelizore të trashëguara. Pasi është bërë dhe shërimi i plotë ka ndodhur, çdo dëshirë apo nxitje për të pirë duhan është zhdukur përgjithmonë.