Sverige/SwedenGruppsession, Göteborg,( nytt datum kommer inom kort) 

Plats: Plats meddelas via email ca 1 vecka före Sessionstillfället 

Tid: Kl. .... (tänk på att vara på plats i god tid, senast 15 min före)

Sessionstid: Den totala sessionstiden är 2 timmar (120 min)
 
€ 250
Kommer snart


Gruppsession, Stockholm, nytt datum kommer inom kort

Plats: Adress meddelas via email ca 1 vecka före Sessionstillfället


Tid: Kl. 14.00 (tänk på att vara på plats i god tid,( ca 15 min före)

Sessionstid: Den totala sessionstiden är 2 timmar (120 min)


 

€ 250
Kommer snart


Gruppsession, Uddevalla, (nytt datum kommer inom kort )

Plats: Plats meddelas via email senast 1 vecka före Sessionstillfället

Tid: Kl. .... (tänk på att vara på plats i god tid,( ca 15 min före)

Sessionstid: Den totala sessionstiden är 2 timmar (120 min)


 

€ 250
Kommer snart


Gruppsession, Malmö, (nytt datum kommer inom kort)
  

Plats: Plats meddelas via email  senast 1 vecka före Sessionstillfället 

Tid: Kl. ......(tänk på att vara på plats i god tid, senast 15 min före)

Sessionstid: Den totala sessionstiden är 2 timmar (120 min)


 

€ 250
Kommer snart


Gruppsession , Kalmar, ( nytt datum kommer inom kort)

Plats:Plats meddelas via email  senast 1 vecka före Sessionstillfället

Tid: Kl. ....... (tänk på att vara på plats i god tid, senast 15 min före)

Sessionstid: Den totala sessionstiden är 2 timmar (120 min)


 

€ 250
Kommer snart


Gruppsession, Luleå,  (nytt datum kommer inom kort)

Plats: Plats meddelas via email senast 1 vecka före Sessionstillfället

Tid: Kl. 14.00 (tänk på att vara på plats i god tid, senast 15 min före)

Sessionstid: Den totala sessionstiden är 2 timmar (120 min)

 

€ 250
Kommer snart


Gruppsession, Östersund, (nytt datum kommer inom kort)

Plats: Plats meddelas via email senast 1 vecka före Sessionstillfället

Tid: Kl. 14.00 (tänk på att vara på plats i god tid, senast 15 min före)

Sessionstid: Den totala sessionstiden är 2 timmar (120 min)

 

€ 250
Kommer snart

Balkan regions/Rajonet e Ballkanit

Sesion grupor, Kosovë/Prishtina ,  24 qershor   

Pllaka: 
Vendi do të shpallet jo më vonë se 1 javë para seancës

Koha: 14.00 (Të jetë në vend jo më vonë se 15 minuta më parë)

Koha e seancës: Koha totale e seancës është 2 orë

E rëndësishme të mbani mend: Lexoni këtu

€ 250

Sesion grupor, Shqipëria/Tirana ,  26 qershor   

Pllaka: 
Vendi do të shpallet jo më vonë se 1 javë para seancës

Koha: 14.00 (Të jetë në vend jo më vonë se 15 minuta më parë)

Koha e seancës: Koha totale e seancës është 2 orë

E rëndësishme të mbani mend: Lexoni këtu

€ 250