Sverige/SwedenGruppbehandling, Göteborg, 22 juli 2023

Plats: Plats meddelas  ca 1 vecka före behandlingstillfället 

Tid: 14.00-16.00


 
€ 250

EXLUSIVT TILLFÄLLIGT ERBJUDANDE
 

ENSKILD BEHANDLING, GÖTEBORG, vecka 29
Mycket begränsat antal platser
Dag och plats enligt överenskommelse efter genomförd boknig  1-2 veckor före behandling

€ 500


Gruppbehandling, Stockholm, 20 augusti 2023

Plats: Adress meddelas ca 1 vecka före behandlingstillfället

Tid: Kl. 14.00 -16.00


 

€ 250

EXLUSIVT TILLFÄLLIGT ERBJUDANDE
 

ENSKILD BEHANDLING, STOCKHOLM, vecka 33
Mycket begränsat antal platser
Dag och plats enligt överenskommelse efter genomförd bokning 1-2 veckor före behandling

€ 500


Gruppbehandling, Malmö, 23 juli 2023
  

Plats: Plats meddelas ca 1 vecka före behandlingstillfället 

Tid:  14.00-16.00


 

€ 250

EXLUSIVT TILLFÄLLIGT ERBJUDANDE
 

ENSKILD BEHANDLING, MALMÖ, vecka 30
Mycket begränsat antal platser
Dag och plats enligt överenskommelse efter genomförd bokning 1-2 veckor före behandling

€ 500


Gruppbehandling, Luleå, 6 augusti 2023  

Plats: Plats meddela ca 1 vecka före behandlingstillfället

Tid: Kl. 14.00-16.00


 

€ 250


Gruppbehandling, Östersund, 13 augusti 2023

Plats: Plats meddelas ca 1 vecka före behandlingstillfället

Tid: Kl. 14.00-16.00


 

€ 250

Balkan regions/Rajonet e Ballkanit

Sesion grupor, Kosovë/Prishtina ,  24 qershor   

Pllaka: 
Vendi do të shpallet jo më vonë se 1 javë para seancës

Koha: 14.00 (Të jetë në vend jo më vonë se 15 minuta më parë)

Koha e seancës: Koha totale e seancës është 2 orë

E rëndësishme të mbani mend: Lexoni këtu

€ 250

Sesion grupor, Shqipëria/Tirana ,  26 qershor   

Pllaka: 
Vendi do të shpallet jo më vonë se 1 javë para seancës

Koha: 14.00 (Të jetë në vend jo më vonë se 15 minuta më parë)

Koha e seancës: Koha totale e seancës është 2 orë

E rëndësishme të mbani mend: Lexoni këtu

€ 250