Sverige/SwedenGruppbehandling, Göteborg, 27 januari 2024

Plats: Plats meddelas  ca 1 vecka före behandlingstillfället 

Tid: 14.00-16.00


 
€ 250

EXLUSIVT TILLFÄLLIGT ERBJUDANDE

 

ENSKILD BEHANDLING, Göteborg, vecka 4 (dag/tid enl överenskommelse)

 

€ 500


Gruppbehandling, Stockholm, 3 februari 2024

Plats: Adress meddelas ca 1 vecka före behandlingstillfället

Tid: Kl. 14.00 -16.00


 

€ 250

EXLUSIVT TILLFÄLLIGT ERBJUDANDE

 

ENSKILD BEHANDLING, STOCKHOLM, vecka 6 (dag/tid enl överenskommelse) 

€ 500


Gruppbehandling, Malmö, 28 januari 2024


Plats: Plats meddelas ca 1 vecka före behandlingstillfället 

Tid:  14.00-16.00
 

€ 250

EXLUSIVT TILLFÄLLIGT ERBJUDANDE

 

ENSKILD BEHANDLING, Malmö vecka 5 (dag/tid enl överenskommelse)

 

€ 500


Gruppbehandling, Luleå,6 april 2024 

Plats: Plats meddela ca 1 vecka före behandlingstillfället

Tid: Kl. 14.00-16.00

 

€ 250


Gruppbehandling, Östersund,13 april 2024

Plats: Plats meddelas ca 1 vecka före behandlingstillfället

Tid: Kl. 14.00-16.00


 

€ 250

Balkan regions/Rajonet e Ballkanit

Sesion grupor, Kosovë/Prishtina ,  24 qershor   

Pllaka: 
Vendi do të shpallet jo më vonë se 1 javë para seancës

Koha: 14.00 (Të jetë në vend jo më vonë se 15 minuta më parë)

Koha e seancës: Koha totale e seancës është 2 orë

E rëndësishme të mbani mend: Lexoni këtu

€ 250

Sesion grupor, Shqipëria/Tirana ,  26 qershor   

Pllaka: 
Vendi do të shpallet jo më vonë se 1 javë para seancës

Koha: 14.00 (Të jetë në vend jo më vonë se 15 minuta më parë)

Koha e seancës: Koha totale e seancës është 2 orë

E rëndësishme të mbani mend: Lexoni këtu

€ 250