Videos & Press

Två uppslag i Tidningen Nära

Läs hela repotaget i filen under

Upp till Ytan med Anne-Louise Karlsson pratar om CELLMINNEN

Interview with UBN Radio/TV, "Singin' in the rain with Sunny Chayes"

9 november 2016, Los Angeles Carlifornien
(Short version)


(Full version)


Words from Jacqueline Maria Longstaff
www.cosmicairport.com