Cellminnen

Hela ditt allt består av celler, celler lagrar minnen mycket effektivt. Allting styrs från dina celler, inte din hjärna.
 
Ditt hjärta vet vad som är rätt för dig, men dina cellminnen styr det du gör, vilka människor du omger dig med. Det är det som finns i dina cellminnnen som skickas till ditt sinne.
 
Hittills har man varit övertygad om att det är hjärnan som styr ditt liv, det är inte så. Hjärnan tar bara emot budskap från dina celler.
 
Det som finns lagrat i dina celler, ärvs ner från dina föräldrar och förfäder från generation till generation.

Se hela dokumentet på läkningen här...

Cellminnena styr

Det är vad som finns i dina cellminnen som styr ditt liv helt, ofta har dessa nedärvda cellminnen inget alls att göra med dig, men de finns där likväl och hindrar dig att göra det ditt hjärta vill, det som är rätt för dig.
 
Dina celler sänder signaler till ditt sinne och du tror att det är det rätta och agerar därefter. Har du då som de allra flesta människor nedärvda cellminnen som inte alls hör till dig, blir livet besvärligt. Det pågår en ständig kamp mellan ditt hjärta som vet vad som är rätt och dina cellminnen som agerar utefter vad de känner igen, alltså det som redan ligger lagrat från dina föräldrar och förfäder.
Hur du än kämpar med det ditt hjärta vill, det som är det rätta för dig, det du verkligen känner för, den där magkänslan, intuitionen, så kommer dina nedärvda cellminnen hindra detta.
 
Vad gäller människor du möter och attraheras av såväl i arbete som privat så är det dina celler som vibrerar ut från det som finns där vilka dom är. Lika möter lika. Ni vibrerar på samma cellminnen.

• Det hjälper alltså inte att byta partner
och tro att nästa är annorlunda än  
den förra.
 
 • Det hjälper inte att byta arbete och tro
att människorna på det nya arbetet är annorlunda.
 
• Det hjälper inte att flytta till en annan stad,
ett annat kvarter för att mentaliteten är mer passande.

Du kommer i alla fall fortsätta dra till dig det samma som förut så länge de nedärvda cellminnena finns kvar i ditt system.

Du kommer dra till dig exakt samma sorts människor som dina cellminnen vibrerar ut.
Allt kan verka annorlunda till en början, särskilt vad gäller kärlekspartners och arbete, men efter en tid märker du att det är samma sak oavsett om tex partnern kommer från en helt annan del av samhället, utsidan kan skilja stort men insidan är den samma, cellminnena styr helt.
 
Denna kamp mellan hjärta och de cellminnen som inte hör till dig  är det som  ofta leder till tex.
ångest, depression, stress, vantrivsel, irritation, ilska, aggressivitet, fysisk och psykisk ohälsa av olika slag.