Antaryamin är som internet

När din inre Gudomlighet har väckts upp i ditt hjärta kallas det för Antaryamin eller ”den inneboende” eller ditt Högre Jag. Hur fungerar denna formen av Gud? Antaryamin fungerar som internet. Internet är ett nätverk av hemsidor som individer eller organisationer har skapat runtom hela världen. Det är en oerhörd källa av information, kunskap och kraft, som man får tillgång till och kan använda utifrån ens behov. Det finns någon webbserver som har den information eller service som du söker. Internet kopplar ihop dig med den informationen eller servicen. Internet för samman. Gud för också samman. Det Gudomliga för samman människor.
 
Exempel:
 
• Du behöver ett genombrott och det finns en person som kan hjälpa dig få just det genombrottet, Antaryamin för samman er båda.
 
• Du har en sjukdom, och det finns en läkare i en del av världen som har botemedlet och Antaryamin för samman er båda.
 
• Du har en affärsidé och det finns en person någonstans som skulle förstå din idé och vilja finansiera ditt projekt – Antaryamin för samman er båda.
 
• Du har skrivit en bok och det finns en förläggare som kan göra boken till en storsäljare, du behöver få kontakt med honom eller henne – Antaryamin gör den kopplingen möjlig.