Läkningen

Energin tränger in likt en kraftfull injektion i varje cell och in inuti cellkärnan.
Cellrensningen börjar direkt i samband med en Session. Energin arbetar succesivt i dina celler och rensar bort de felaktiga tillstånd som finns i dina celler.
Energin finns inuti varje cell i din kropp hela ditt liv.
 
Det uppstår ibland olika reaktioner i samband med  och efter en Session och därefter kommer det ibland  reaktioner från och till. Detta är mycket individuellt.
Ca 50 % känner av reaktioner. Samma rensning och läkning sker oavsett .
 
Du behöver inte bli rädd och tro att något är fel om du hamnar i diverse olika faser eller får reaktioner. Det kan vara sorg, ilska, passitivitet, mörker,ökad smärta  etc. allt detta är tillfälligt. läkning och rensning visar sig på olika sätt för varje individ.

VIKTIGT är att bara vara i det som är, försök EJ att "fixa" något.
Är du ledsen - VAR LEDSEN (försök inte bli glad)
Är du arg-VAR ARG (projicera dock inte din ilska på något/någon fysisk)
Är du trött-VAR TRÖTT (försök inte bli pigg)

 Låt alla eventuella reaktioner  och tillstånd vara så släpper det fortare.
Du kommer bli förvånad hur bra saker och ting fortfarande fungerar såsom 
jobb,barn, familj etc trots olika läkningsprocesser (som jag nämner ovan) pågår.

Släpp taget och följ med , låt Energin göra sitt jobb för dig. Krampa inte kvar i något.
Låt allt bara ske. Du kommer bli uppmärksam på att du helt kan lita på DIG SJÄLV och vad som ÄR RÄTT FÖR DIG allt eftersom läkning sker.

Fram tills nu är det dina nedärvda cellminnen som styrt ditt liv, detta kommer att
upphöra.

 

På bilden; resultat av läkning. (Chakra) Se hela dokumentet här...

Viktigt!

Det är mycket viktigt att  du har fortsatt kontakt  som tidigare med din läkare i det fall du har tex fysisk sjukdom, äter mediciner etc.
 
Krampa inte kvar i det som varit vad det än är. Allt eftersom du läker och rensar bort felaktiga tillstånd, höjer du din egen energinivå. Det gäller också människor du omger dig med. Var inte rädd för att släppa taget.
 
Succesivt kommer du känna skillnad på hur du är, tänker och vad som sker i ditt liv.  Felaktiga tillstånd löses upp och återkommer inte. Ditt nya tillstånd är bestående.

Bra att veta
Tidsaspekten på läkning och rensning varierar stort. Ibland sker läkning omgående och du börjar känna skillnad direkt , ofta tar det 6 månader - 2 år innan full läkning skett. Detta är helt individuellt.