Sjukdom


Nedan följer några exempel 
 

Diabetes Typ 1:
Uppstår då kroppen får felaktiga signaler och inte producerar insulin. Detta beror på ett stresstillstånd i cellerna som är nedärvt från  tidigare trauma.
 
Alzheimers sjukdom:  
Uppstår när cellerna skickar ut att du inte är behövd, not needed. Kroppen stänger av bit för bit. Det är också därför Alzheimers sjukdom även kan drabba yngre personer.
 
Demens:
Upplevs på samma vis som Alzheimers sjukdom men uppkommer på annat sätt, genom att gå direkt på hjärnan tex ålderdom.Demens kan den bli ,även i unga år som utsätter hjärnan för stora negativa påfrestningar. Te x  alkoholmissbruk, slag mot huvud tex . boxning etc.
En "falsk" demens kan också visa sig vid överätande av socker och kemikalier.

Cancer:
Cancer är ofta återkommande pga traumat som skapade cancern finns kvar i dina celler.

Ångest/Depression/Utbrändhet:

Dessa tre tillstånd hänger  ihop med varandra.

De uppkommer när du tex.
 arbetar, är i relationer som inte är rätt för dig. Kroppen säger efter ett tag ifrån med att utveckla något eller flera av dessa tillstånd.
Dessa tillstånd är mycket bra varningssignaler på att du är på fel plats i såväl arbete som relationer etc.

Lika ofta kan din kropp utveckla dessa tillstånd när dina nedärvda cellminnen hindrar dig från att göra det som är helt rätt för dig vad gäller ditt val av yrke.

I relationer kan dina nedärvda cellminnen stöta bort en person som du egentligen vill ha i din närhet, det gäller såväl arbete som partnerrelationer.
Du börjar bete dig på ett sätt mot den personen som kan vara både elakt och kränkande.  Dina nedärvda cellminnen upplever personen som ett hot.
Din kropp kan få ångestliknande symtom, du dräneras på energi.