Sjukdom


Jag har fått mer ingående information om nedan sjukdomar.
 
Diabetes Typ 1:
Uppstår då kroppen får felaktiga signaler och inte producerar insulin. Detta beror på ett stresstillstånd i cellerna som är nedärvt från  tidigare trauma.
 
Alzheimers sjukdom:  
Uppstår när cellerna skickar ut att du inte är behövd, not needed. Kroppen stänger av bit för bit. Det är också därför Alzheimers sjukdom även kan drabba yngre personer.
 
Demens:
Upplevs på samma vis som Alzheimers sjukdom men uppkommer på annat sätt, genom att gå direkt på hjärnan tex ålderdom.Demens kan den bli ,även i unga år som utsätter hjärnan för stora negativa påfrestningar. Te x  alkoholmissbruk, slag mot huvud tex . boxning etc.

Cancer
Cancer är ofta återkommande pga traumat som skapade cancern finns kvar i dina celler.

Läs här vad cancerdoktorn Ryke Geerd Hamer har att säga.