Rökning

Bli rökfri, utan kamp, återfall och sug.
 
Att en person börjar röka beror på det som finns i personens cellminnen.
 
Rökning fungerar som en napp, en tröst. Det är därför som rökning likt alkoholmissbruk hittills varit oerhört svårt och endast genom kamp hålla sig ifrån för de personer som bär på dessa cellminnen.
 
Dessa nedärvda cellminnen säger: Inte värd att älskas, övergiven, ensam, ingen idé, uppgivenhet.
 
Rökning är en napp, en tröst och en "vän" som sakta men ganska säkert tar livet av personen.
 
När cellrensning sker upphör lusten att röka.