Antaryamin është si interneti

Kur hyjnia juaj e brendshme rritet në zemrën tuaj, ajo quhet Antaryamin ose "e qenësishme" ose Vetja juaj e Lartë. Si funksionon kjo formë e Zotit? Antaryamin vepron si internet. Interneti është një rrjet faqesh që individë ose organizata janë krijuar në mbarë botën. Është një burim i jashtëzakonshëm informacioni, njohurie dhe fuqie në të cilën kemi akses dhe mund ta përdorim bazuar në nevojat tona. Ekziston gjithmonë një server në internet që ka informacionin ose shërbimin që ju kërkoni. Interneti ju lidh me informacionin ose shërbimin. Interneti i bashkon njerëzit.
Zoti gjithashtu lidh. Hyjnorja i bashkon njerëzit.

Shembull:

• Ju duhet një zbulim, ka një person që mund t'ju ndihmojë të arrini pikërisht atë zbulim, Antaryamin ju bashkon.
 
• Ju keni një sëmundje, dhe ka një mjek në një pjesë të botës që ka shërimin, Antaryamin do t'ju sjellë së bashku.
 
• Ju keni një ide biznesi dhe ka dikush diku që do ta kuptonte idenë tuaj dhe do të donte të financonte projektin tuaj, Antaryamin do t'ju bashkojë.
 
• Ju keni shkruar një libër dhe ka një botues që mund ta bëjë librin një bestseller, ju duhet të kontaktoni me atë - Antaryamin e bën të mundur lidhjen.