Vem behöver energin?

I princip alla individer har någonting nedärvt i sitt cellsystem som inte hör dit eller helt enkelt hindrar individen från att kunna leva sitt liv i sin fulla potential.
 
Det gäller såväl människor som djur.
 
Vad som är just varje individs fulla potential varierar från individ till individ.
Det du kan vara helt säker på är att ditt hjärta vet, det är därför när du inte lever ditt liv i det som är din fulla potential, när det finns något där som hindrar, något du inte kan ta på. Det blir liksom aldrig helt rätt, hur du än anstränger dig. Du känner bara att du kan bättre, du vill något mer, något annat. Du är inte helt nöjd med ditt arbete, dina relationer, din inkomst, ja det kan vara vad som helst som helt enkelt inte känns helt rätt för just dig.

Energin som  strålar via mina ögon direkt till dina celler, är en medicinsk energi som går in i dina celler likt en injekton och ser till att dina celler börjar arbeta som de ska. Den går direkt till källan som är ditt cellsystem. Det är endast när dina celler arbetar utan hinder eller blockeringar som felaktiga tillstånd kan lösas upp. Grundorsaken finns alltid i ditt cellsystem.

Ett ”felaktigt” tillstånd kan vara såväl fysisk sjukdom som missbruk, tidigare trauma, eller att du inte känner dig helt nöjd med ditt liv, något hindrar...
detta ligger i ditt cellsystem och är nedärvt från dina förfäder.
 
Det är därför det inte går att lösa upp te x missbruk med behandlingshem och samtal, det är därför det ofta inte räcker att ta bort te x cancertumörer, de kommer ofta nya. Det är därför man hittills inte kunnat bota eller förebygga tex Diabetes typ 1, Alzhemiers  mfl.  sk. obotliga sjukdomar.